Değerlerimiz

Şirket ortaklıklarının ve diğer tüm paydaşlarımızın eşitlik, iyi niyet, şeffaflık, hesap verilebilirlik, iş planına bağlılık, akılcılık, faaliyetlerin devamlılığı ve sürekliliği ilkeleri temeline dayanan değerleri benimsemiş bulunuyoruz.